Neděle, 4 prosince, 2022
spot_img
spot_img
- Komerční sdělení -spot_img

Redakční výběr

Založení trustu, jak probíhá a k čemu trusty slouží

Trust je právním institutem určeným k obhospodařování majetku. Jaká je jeho obecná charakteristika a které nejdůležitější výhody může mít?

Co je to trust

Trust fund, zkráceně také trust, je mechanismem, který je v tuzemském právním povědomí relativní novinkou. Samotný výraz „trust“ pochází z angličtiny a doslova bychom jej mohli přeložit českým ekvivalentem „důvěra“. Výstižně tak už samotné označení prakticky vyjadřuje základní charakteristiku tohoto právního vztahu.

V rámci trustu totiž, zjednodušeně vysvětleno, dochází ke správě cizího majetku. Ten zakladatel pro tento účel zvláště vyčlení, dochází k jeho účelovému osamostatnění. Následně majetek správce spravuje tak, aby to bylo k užitku tzv. beneficienta.

Tento typ vztahu své kořeny má v angloamerickém právním systému. Nicméně pozvolna se dostává taktéž do České republiky. V tuzemské legislativě je od roku 2014 zakotven v občanském zákoníku, je zde však definován pod termínem „svěřenský fond“. Oba výrazy lze tedy užívat jako synonymní.

V kontinentálním právu dlouho tento prvek svůj ekvivalent neměl, asi nejblíže mu byla nadace. Trust je však nejen účinným nástrojem pro správu dobročinných darů, ale také rodinného majetku.

Jak probíhá založení trustu

Hlavním důvodem pro zřízení svěřenského fondu bývají osobní pohnutky jeho zakladatele. Primárním cílem takto vyčleněného majetku je jeho ochrana. Běžné občanské soužití i podnikání totiž z tohoto pohledu přináší celou řadu rizik.

Zakladatelem trustu se může stát osoba fyzická, ale i právnická. Rozhodujícím dokumentem se při založení fondu stává smlouva, v níž je zakotven název fondu, dále detailní specifikace majetku do něj příslušejícího, vymezení účelu, podmínky pro plnění, údaj o době trvání (doba určitá či neurčitá) a plnění ze svěřenského fondu obmyšlené osobě.

Jak samotné založení, tak i průběh nebo pozdější zánik jsou rovněž spojeny s příslušnými poplatky. Výše poplatku spojeného se založením trustu se odvíjí od složitosti případu. V průměru se může pohybovat kolem 100 000 Kč.

  Jak se připravit na odjezd za prací do zahraničí?
TRUST FUND word cloud, business concept

Jak je to s anonymitou trustů

Na samém počátku platila za jednu z nejvýraznějších výhod svěřenského fondu primárně anonymita. To však ukončila evidence, která byla oficiálně v tuzemsku ustanovena v roce 2017. Jejím hlavním účelem je zabránit potenciálnímu zneužití svěřenských fondů k praní špinavých peněz nebo odklánění majetku.

Výraznější transparentnost v očích běžné veřejnosti bezesporu zvýšila důvěryhodnost trustů. Díky evidenci se navíc otevřela cesta ke snazšímu fungování fondů. A podle odborníků to povede i ke stále se zvyšujícímu zájmu o jejich zakládání.

A to především v rámci rodin, kde lze takto bez potíží převést majetek na další generace, případně zajistit, že se ho nedotkne například exekutor v případě, že se přestane zakladateli trustu dařit v podnikání.

- Komerční sdělení -spot_img

Latest Posts

- Reklama -spot_img

Nepropásněte

- Komerční sdělení -spot_img